JESEN

             facebook

BARSELONA AVIO

BARSELONA

POLAZAK: 01.03.2018.
POVRATAK: 04.03.2018.

CIJENA: 599,00 KM (+ taxe)

  Vaše ime *

  Vaš Email*

  Vaš Kontakt Broj*

  Destinacija*

  Vaša Poruka

  01.03.2018. Četvrtak – BARSELONA
  Sastanak putnika ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu u 03:00h. Transfer do aerodroma u Dubrovniku. Polijetanje aviona za Barselonu u 13:10h. Dolazak u Barselonu u 15:30h. Po dolasku smještaj u hotel. Slobodno vijeme. Noćenje.

  02.03.2018. Petak – BARSELONA
  Doručak. Fakultativno cjelodnevni obilazak Barselone: Korida, hram "Sveta Porodica" najinteresantnije i najimpresivnije Gaudijevo djelo za koje je prognozirao da će se graditi dva vijeka. Odlazimo da parka Guelj koji je projektovao Gaudi, obilazimo gornji dio parka koji je slobodan za posjete. Obilazak nastavljamo panoramskim obilaskom Trijumfalne kapije, parka Citadele, trga Katalonije, ulice Passeig de Gracia sa Gaudijevvim kućama Batllo i La Pedrera, avenijiom Dijagonal prolazimo pored stadiona fudbalskog kluba Barselone, čuveni Camp Nou. Zatim slijedi trg Španije, brdo Mon Žuik na kom se nalazi Olimpijski prsten sa Olimpijskim stadionom, salom Svetog Đorđa, I fantastičnim repetitorom još jedno fantastično djelo Santjaga Kalatrave, vidikovac Mirador sa nezaboravnom panoramom Barselone. Obilazak grada završavamo na trgu Kolumbo. I šetnja po glavnom šetalištu grada, ulici Ramblas. Slobodno vrijeme za individualne obilaske. Smještaj u hotel. Noćenje.

  03.03.2018. Subota – BARSELONA
  Doručak. Slobodan dan za individualne obilaske i šoping. Za zainteresovane putnike organizovaćemo pješačku turu po Gotskoj četvrt, glavnom šetalištu Rambla… fakultatvino Akvarijum, najveći u Evropi. Predlažemo Vam ili individulani odlazak u muzeje Pikasa, Miroa, vostanih figura, pomorskog muzeja, Nacionalnog muzeja Katalunje, galerije Olimpijade,.. a za šoping preporučujemo popularnu i pristupačnu Špansku modnu kuću Zaru, Springfild, Mango ili robnu kuću “El Corte Ingles”. Noćenje.

  04.03.2018. Nedjelja – BARSELONA – DUBROVNIK – SARAJEVO
  Doručak. Polazak do aerodroma. Polijetanje iz Barselone za Dubrovnik u 10:00h. Po slijetanju u 12:20h, nastavak putovanja do Sarajevo.

  Avio kartu na relaciji Dubrovnik – Barselona – Dubrovnik
  Transferi autobusom Sarajevo – Aerodrom Ćilipi – Sarajevo
  Transfer aerodrom – hotel – aerodrom
  Smještaj u Barseloni (3 noćenja sa doručkom) – Hostel Urbany Barcelona; ½ sobe
  Troškovi organizovanja putovanja
  Usluge vodiča

  Aerodromske takse 175 KM
   Fakultativni izleti i eventualne ulaznice za muzeje
   Lokalne turističke takse
   Putničko zdravstveno osiguranje 2 KM po danu
  NAPOMENE:
   Popust za djecu od 2 do 12 godina – 30 % na kompletnu cijenu aranžmana u slučaju da su
  smješteni sa dva roditelja u istoj sobi na pomoćnim ležajevima.
   Popust za treću osobu na pomoćnom krevetu u 1/3 (trokrevetnoj sobi) – 10% na cijenu
  aranžmana.
   Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju
  drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom
  tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.
   Agencija GRAND TOURS nije u mogućnosti da određuje satnicu po kojoj će čarter
  letovi biti realizovani.
   Vrijeme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije,
  opterećenost sarajevskog i odredišnog aerodroma) koji u proljetnoj sezoni mogu biti otežani.
   Agencija GRAND TOURS ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta.
   Za ovaj program važe OPSTI USLOVI PUTOVANJA Turističke agencije GRAND TOURS od
  2014. godine.

  VAŽNO – OBAVEZNO

  Putna isprava (pasoš, putovnica) biometrijska sa rokom važenja 90 dana od dana polaska na putovanje.

  VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI

  IZVOD IZ OPSTIH USLOVA PUTOVANJA (CHARTER LETOVI):

  CLAN 4.
  “…Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u
  smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen
  je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili
  višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni
  razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a
  kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak   u  hotelu   ili  mjestu
  opredjeljenja –  već  samo   označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na
  prigovor-reklamaciju, zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,
  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima, i slično. Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak
  putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U
  slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju
  nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter
  letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satim, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv.
  “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča,
  turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom
  putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po
  unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva
  turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smještajem,

  sarajevo@grandtours.ba | 033 440 111 | Ferhadija 15 | PUTNIČKA AGENCIJA SARAJEVO
  tuzla@grandtours.ba | 035 255 222 | Stupine C-1 | PUTNIČKA AGENCIJA TUZLA
  agencijazenica@grandtours.ba | 032 405 444 | Londža 88 | PUTNIČKA AGENCIJA ZENICA

  PUTNIČKA AGENCIJA „GRAND TOURS“ d.o.o. Zenica | Adresa: Nikole Tesle 4, 72 000 Zenica | tel/fax +387 32 442 920 |
  TRN OTVOREN U SPARKASSE BANK 1995130030766954 | ID 4218843080006 | PDV 218843080006

  www.grandtours.ba

  zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova,  i sve
  eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih
  koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za
  isticanje prigovora ili reklamacije putnika…”